Zoeken naar woorden

 

Muziekinstrumentencollectie Universiteit Utrecht

Deze database ontsluit de collectie muziekinstrumenten van de Universiteit Utrecht. De Universiteit Utrecht bezit een fraaie collectie historische muziekinstrumenten, die 400 à 500 stuks omvat en afkomstig is uit de hele wereld. Uit de Westerse cultuursfeer zijn er instrumenten op alle gebieden van de "klassieke muziek", maar ook instrumenten uit de diverse Europese volksmuziektradities en de traditionele muziek van de Balkan. Het Aziatische cultuurgebied is o.a. vertegenwoordigd door instrumenten uit de Indiase, Vietnamese, Birmese en Indonesische muziektradities, en uit Arabië en Afrika zijn er instrumenten die zowel de relatie met het Europese en Aziatische cultuurgebied als de eigenheid van (vooral) de Centraal- en Zuidafrikaanse muziek duidelijk maken. Ook uit de andere werelddelen zijn instrumenten aanwezig. De meeste instrumenten dateren uit de periode 1700-1900. Een groot deel van de collectie is in 1963 aan de Universiteit geschonken door de vermaarde Utrechtse astronoom prof.dr. M.G.J. Minnaert (1893-1970), die reeds in de jaren twintig van de vorige eeuw muziekinstrumenten verzamelde.

Het opsporen van informatie

Er zijn 3 mogelijkheden om informatie in deze collectie op te sporen:


Letterenbibliotheek - Universiteit Utrecht